Close

করম্না য়ৌগনি

এরোপ্লেন্না

জিরিবামদগী অনকপাদা সিলচার এরপোদ লৈ।

রেলগড়ী

জিরিবামদগী ট্রেন স্টেশন অনকপাদা জিরিবাম ট্রেন স্টেশন।

লম্বীনা

ডিস্ট্রিক্ট হেদর্ক্ৱাটর সি কেঃএম ২০০ লাপনা ইম্ফাল সিটি, কেপিটেল ওফ মনিপুর।