Close

ডিস্ট্রিক্টকী মরমদা

জিরিবাম জীলা অসি মনিপুরগী নোংচুপ হারম পাংনা লৈবা জিলা অমনি। মসি ২৪°৪৮’0.00’’ N লেটিচুদ, ৯৩°০৭’ ১২.00’’ E লোংগিচুদ অমদি পাক চাউবা কিলোমিটর ২৩২ নি। ২০১১ গী মীকোক থীবগী মতুং ইন্না অপুন্নবা মীশীং ৪৩,৮৩৮ নী। মনিপুরগী কোনুং ইম্ফালদগী ২২০ কিলোমিটর..হেন্ন খঙনবা

মীৎয়েং অমদা ডিস্ট্রিক্ট

  • এরিয়া: ২৩২ sq km
  • মীশিং: ৪৩,৮৩৮ (মীকোক থীবা ২০১১)
  • ইবা পাবা ঙম্বগী চাং: ৬৩.১১%
  • পুলিশ ষ্টেসন:

  • মিউনিশিপালিটিশিং:
  • সব-দিৱিজন:
  • ব্লোক:
  • ভিলেজ: ৫৮
Deputy Commissioner Jiribam
ডিপুটি কম্মিসস্নর, জিরিবাম শ্রী কৃষ্ণ কুমার, অইঃএঃএসঃ