Close

ডিমোগ্রাফি

 

শেনসস ২০১১ গী মতুং ইন্না।
দেমোগ্রাফিক লেবেল মশিং
মীশিং ৪৩,৮৩৮
ইবা পাবা ঙম্বগী চাং ৭৫.৪৩%
ম্যুনিসিপাললিটি মশিং
গ্রাম পনচয়েট মশিং
রেভিন্যু খুঙ্গং মশিং ৫৮
নূপা নূপীগী চাং ৯৪৫