Close

পব্লিক ইউটিলিটিস

ইলেকট্রিসিটি

এমএসপিডিসিএল

ডিবোং খুনৌ ৱার্দ নং- ৬ জিরিবাম

ইমেল : mspdcl[dot]dgm[dot]jiri[at]gmail[dot]com
ফোন : 9862573094
পিন কোড: 795116

অনালায়েংশঙশিং

জিলা অনালায়েংশঙ জিরিবাম

নিংশিংখুল, জিরিবাম,মনিপুর

ইমেল : dhsjbm[at]gmail[dot]com
ফোন : 7085344776
ক্যাটেগোরী/টাইপ: সরকারী অনালায়েংশঙ
পিন কোড: 795116

কলিজশিং

জিরি কলেজ, জিরিবাম

জিরি কলেজ, কাদামতালা, জিরিবাম, মনিপুর

পিন কোড: 795116

বেঙ্কশিং

পাঞ্জাব নেসনেল ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব নেসনেল ব্যাঙ্ক বাবুপাড়়া, জিরিবাম ডিস্ট্রিক্ট, মনিপুর

ক্যাটেগোরী/টাইপ: সারকারগী ব্যাঙ্ক
পিন কোড: 795116

বন্ধন ব্যাঙ্ক

কালিনগর, ৱার্দ নং- ৩ জিলা-জিরিবাম, রাজ্য- মনিপুর

ক্যাটেগোরী/টাইপ: প্রাইভেট ( লানাই ) ব্যাঙ্ক
পিন কোড: 795116

মনিপুর স্টেট কো -ওপেরাটিভ ব্যাঙ্ক

মনিপুর স্টেট কো -ওপেরাটিভ ব্যাঙ্ক, জিরিবাম ডিস্ট্রিক্ট, মনিপুর

ৱেবসাইট লিঙ্ক : http://mscbmanipur.in/
ক্যাটেগোরী/টাইপ: সারকারগী ব্যাঙ্ক
পিন কোড: 795116

স্টেট ব্যাঙ্ক ওফ ইন্ডিয়া

স্টেট ব্যাঙ্ক ওফ ইন্ডিয়া, জিরিবাম ডিস্ট্রিক্ট, মনিপুর

ক্যাটেগোরী/টাইপ: সারকারগী ব্যাঙ্ক
পিন কোড: 795116

পোস্টেল

জিরিবাম সাব পোস্ট অফিস

জিরিবাম সাব পোস্ট অফিস, জিরিবাম, মনিপুর

পিন কোড: 795116

মিউনিশিপালিটিশিং

জিরিবাম মিউনিসিপাল কাউন্সিল

জিরিবাম মিউনিসিপাল কাউন্সিল, জিরিবাম, মনিপুর

ইমেল : jmcjiribam[at]gmail[dot]com
ফোন : 8974387872
পিন কোড: 795116