Close

Revenue Villages

Jiribam Circle Villages
Sl. No. Village No. & Name
1. 1-Hilghat
2. 2-Kamranga
3. 3-Dibong
4. 4-Ningthembam(Bankhal)
5. 4-A- Nungphou
6. 4-B- Champanagar Meitei
7. 4-C- Champanagar Muslim
8. 4-D- Bensellu
9. 5- Latingkhal
10. 6- Sonapur
11. 7-Bhaiboni
12. 7-A- Latingkhal Makha
13. 7-C -Abompunji
14. 7-D- Tilka Company
15. 8- Khedagar
16. 10- Kalinagar
17. 13- Babupura
18. 14- Chingdong Leikai (Patchao)
19. 15- Jairalpokpi
20. 16- Mahadevpur
21. 17- Ahemedabad
22. 19- Islamabad
23. 20- Chandranathpur
24. 24-A- Rashidpur
25. 24- Lalpani
26. 25- Kashimpur
27. 28- Berabag
28. 28-A- Monjol
29. 28-B- Mongbung
30. 29- Mullargao
31. 30- Aglapur
32. 36- Karmaranghal Kuki Punji
33. 37- Uchathol
34. 39- Leingangpokpi
35. 40- Leishabithol
36. 41- Nungkhal
37. 42- Dholakhal (Mikirpunji)
38. Jirimukh (Somapunji)
39. Boroikhal
40. Sabughat
41. Babukhal
42. Ningthem Khunou(Nungchakol)

 

Borobekra Circle Villages
Sl. No. Village No. & Name
1. 7-B- Chotobekra
2. 9- Bhutangkhal
3. 11- Borobekra
4. 12-A- Bhumikpara
5. 11-B- Gaokhal
6. 12- I- Jakuradhor
7. 12-II- Jakuradhor
8. 12-B- Modhupur
9. 12-C- Durgapur(Lamdai Khunou)
10. 18- Lama Bhutangkhal
11. 21- Harinagar
12. 23- Tupidnor
13. 26- Jatrapur
14. 27-A- Chowdhurikhal
15. 31- Narainpur
16. 31-A- Gotaikhal